Mae Cyswyllt Defnyddwyr yn cai ar Mawrth 30fed 2012 pan fydd Cyngor ar Bopeth yn cymryd ei le.

Byddwch yn cael eich ailgyfeirio i'r adran berthnasol tu fewn gwefan Cyngor ar Bopeth yn fuan. Cliciwch yma os nad ydych yn cael eich ailgyfeirio.